A więc to jest prawdziwy powód brexitu ?

Dotychczas za główny powód Brexitu uznawano zniechęcenie Brytyjczyków instytucjami i przepisami Unii Europejskiej oraz imigracją zarobkową , szczególnie z nowych krajów UE. Jednakże wyniki badań The Fabian Society wskazują nowe prawdopodobne motywy głosowania wyspiarzy.
Jak wskazuje raport opublikowany na łamach „The Independent”, za brexitem opowiedziały się okręgi z najniższymi dotacjami rządowymi.
Według tychże badań stwierdzono, że niskie wsparcie państwa dla mniej zamożnych regionów „wywołało duże niezadowolenie i skutkowało takimi właśnie wynikami głosowania „.
Z kolei bogate okręgi oraz obszary z wysokim poziomem rządowych subwencji, jak na przykład Londyn czy południowo-wschodnia Anglia, głosowały za pozostaniem w strukturach Unii Europejskiej .
Oczywiście nie jest to jedyna przyczyna, ale możemy wnioskować , że lata zaniedbań spowodowały, iż mieszkańcy biednych regionów poczuli się pozostawieni sami ze swoimi problemami. Konsekwencją tego były głosy za wyjściem z UE” – komentuje Andrew Harrop z The Fabian Society.
Raport pokazał także, że tam gdzie poziom życia jest dostatni albo subwencje rządowe są najlepiej wykorzystywane (Londyn, Szkocja, Irlandia), jest duże poparcie dla Unii Europejskiej . Tymczasem w regionach, gdzie poziom życia jest niższy, a pomoc państwowa jest nieskutecznie wykorzystywana, poparcie dla Brexitu było najwyższe.

Z wynikami raportu zgadza się brytyjski parlamentarzysta Pat McFadden , który twierdzi że wielu Brytyjczyków głosowało za opuszczeniem Unii Europejskiej nie z powodu „złości na Brukselę, ale też ze względu na poczucie bycia zaniedbanym przez własny rząd”.

Share This:

Facebook