Attendance Allowance – Zasiłek pielęgnacyjny w UK

Co to jest Attendance Allowance ?

Attendance Allowance jest to zasiłek dla osób powyżej 65 lat i wymagających opieki  z uwagi na stan zdrowia lub niepełnosprawność  ( nie musisz posiadać opiekuna aby starać się o ten benefit )

Jest wypłacany w 2 różnych stawkach, a wysokość otrzymywanego zasiłku zależy od poziomu niepełnosprawności  i w związku z tym rodzaju wymaganej opieki  .

Jeżeli otrzymasz ten zasiłek , mogą również wzrosnąć stawki innych zasiłków które pobierasz.

Jeśli masz opiekuna, może on otrzymać zasiłek dla opiekunów Carer’s Allowance .

Jaka jest kwota Attendance Allowance ?

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest co tydzień w dwóch różnych stawkach – kwota jaką otrzymasz zależy od zakresu wymaganej pomocy.

Oto podział stawek :

Niższa stawka – 55,65 £ – częsta pomoc lub stały nadzór w ciągu dnia lub nadzór w nocy

Wyższa stawka – 83,10 GBP Pomoc lub nadzór przez cały dzień i noc, lub w przypadku śmiertelnej choroby.

W przypadku otrzymania zasiłku opiekuńczego Attendance Allowance można uzyskać dodatkowy zasiłek  emerytalny Pension Credit  , zasiłek mieszkaniowy Housing Benefit  lub ulgę podatkową Council Tax Reduction – należy skontaktować się z infolinią lub biurem zajmującym się świadczeniami.

O jakich zmianach należy informować  ?

Jeżeli  nastąpią jakieś ważne zmiany które mogą wpłynąć na to świadczenia , powinieneś jak najszybciej skontaktować się z infolinią Attendance Allowance pod numerem 0800 731 0122 .

Jeżeli tego nie zrobisz możesz zostać ukarany grzywną w wysokości 50 funtów , oraz zwrotem bezpodstawnie pobranych świadczeń .

Oto przykładowe powody o jakich trzeba informować :

– zmienia się poziom wymaganej opieki lub Twój stan zdrowia

– idziesz do szpitala lub domu opieki

– wyjeżdżasz za granicę na dłużej niż 13 tygodni

– przebywasz w  areszcie

Powinieneś także skontaktować się jeżeli np. :

– zmieniasz swoje imię i nazwisko, adres lub dane bankowe

– zmieniasz lekarza

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy  Attendance Allowance ?

Aby otrzymać  ten zasiłek musisz mieć co najmniej 65 lat i spełniać poniższe kryteria :

– jesteś osoba niepełnosprawną

– Twoja niepełnosprawność jest na tyle poważna, że potrzebujesz opieki dla  własnego lub cudzego bezpieczeństwa

– potrzebujesz opieki przez co najmniej 6 miesięcy w roku  (wyjątek stanowią osoby  śmiertelnie chore)

Ponadto :

– musisz przebywać na stałe w   Wielkiej Brytanii ( pewne wyjątki stanowią członkowie rodzin wojskowych )

– przebywałeś w UK przez co najmniej 2 z ostatnich 3 lat (nie dotyczy to osób, które są uchodźcami lub objęte są  pomocą humanitarną )

Istnieją pewne wyjątki od tych warunków, jeśli mieszkasz w innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii . ( należy skontaktować się indywidualnie z infolinią ) .

Zwykle nie można uzyskać zasiłku opiekuńczego Attendance Allowance , jeśli mieszkasz w domu opieki i koszty z tym związane są opłacane przez lokalne władze. Możesz  ubiegać się o zasiłek opiekuńczy, jeśli sam pokryjesz wszystkie koszty związane z opieką domową.

Jak się ubiegać ( aplikować ) ?

Możesz pobrać wniosek ze strony https://www.gov.uk/government/publications/attendance-allowance-claim-form , i po wypełnieniu  przesłać go na adres :

Attendance Allowance Unit
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 2AD

Share This:

Facebook