Employment and Support Allowance w UK

Darmowe Konta dla Firm

Co to jest Employment and Support Allowance ( ESA ) ?

Employment and Support Allowance to zasiłek dla osób niepełnosprawnych lub takich które z powodów zdrowotnych nie mogą podjąć pracy .  Często ma też on na celu pomoc osobom chorym  podjęcie pracy w przyszłości.

Możesz ubiegać się o ESA, jeśli jesteś zatrudniony, samozatrudniony lub bezrobotny.

Możesz zostać przeniesiony do ESA, jeśli  starasz się o inne świadczenia, takie jak zasiłek dla osób o niskich dochodach ( Income Support ) lub zasiłek chorobowy (Incapacity Benefit ) .

Do rozpatrzenia wniosku o ten zasiłek musisz posiadać ocenę zdolności do pracy (Work Capability Assessment ) . Chodzi o sprawdzenie, w jakim stopniu twoja choroba lub niepełnosprawność wpływa na twoją zdolność do pracy.


 


Stawki Employment and Support Allowance

 

Ponieważ okres rozpatrywania aplikacji jest nieco wydłużony przez pierwsze 13 tygodni będziesz otrzymywał  :

– do 57,90 GBP na tydzień, jeśli masz mniej niż 25 lat

– do 73,10 GBP za tydzień, jeśli masz 25 lat lub więcej

Następnie jeśli Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie , zostaniesz umieszczony w jednej z 2 grup i otrzymasz:

– do 73,10 GBP na tydzień, jeśli jesteś w grupie związanej z przywróceniem do pracy

– do 109,65 funtów tygodniowo, jeśli jesteś w grupie wsparcia

 

Jeśli jesteś w grupie wsparcia i ESA związanej z dochodami, masz również prawo do dodatkowej kwoty z  tytułu niezdolności do pracy w wysokości 15,90 funtów tygodniowo.

Możesz również kwalifikować się do wyższego dodatku z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 62,45 £ tygodniowo.


 

Rodzaje ESA (Employment and Support Allowance )

 

Wyróżniamy 3 rodzaje ESA :

– ESA oparta na składkach (contribution-based ESA ) kwalifikujesz się , jeśli zapłaciłeś wystarczająco dużo składek na ubezpieczenie społeczne  (National Contribution )

„ESA nowego rodzaju”, jeśli masz prawo ubiegać się o Universal Credit

ESA oparte na dochodach (income-related ESA )- zazwyczaj otrzymujesz je jeśli masz niskie dochody  lub nie kwalifikujesz się do ESA opartej na składkach (contribution-based ESA )   .

Nie będziesz kwalifikować się do ESA opartej na dochodach, jeśli masz oszczędności powyżej 16 000 £.


 

Warunki otrzymania Employment and Support Allowance ( zasiłek dla osób niepełnosprawnych UK )

 

Możesz otrzymać ESA, jeśli twoja choroba lub niepełnosprawność wpływa na twoją zdolność do pracy i jesteś:

– w wieku przedemerytalnym

– nie otrzymujesz ustawowej zasiłku chorobowego (Statutory Sick Pay )   lub ustawowego zasiłku macierzyńskiego (Statutory Maternity Pay ) i nie wróciłeś do pracy

– nie otrzymujesz zasiłku dla osób poszukujących pracy (Jobseeker’s Allowance )

Możesz ubiegać się o ESA, jeśli jesteś zatrudnionym , samozatrudnionym , bezrobotnym  lub studentem pobierającym Disability Living Allowance lub  Personal Independence Payment .

Możesz uzyskać ESA, jeśli mieszkasz lub pracujesz za granicą i płacisz wystarczającą ilość brytyjskiego ubezpieczenia społecznego National Insurance  (lub odpowiednika w EEA lub innym kraju, z którym Wielka Brytania ma umowę).

 

Czy można ubiegać się o zasiłek dla niepełnosprawnych w UK gdy ma się pracę ?

 

Możesz utrzymać zasiłek dla niepełnosprawnych jeżeli wykonujesz ,, pracę dozwoloną ‘’ tzw . Permitted work i spełniasz następujące warunki :

– zarabiasz do 120 £ tygodniowo

– pracujesz mniej niż 16 godzin tygodniowo

Nie ma ograniczeń co do liczby tygodni, przez które ta praca może trwać.

 

Zgłaszanie zmian mających wpływ na ESA

 

Wszystkie ważne informacje dotyczące zasiłku dla niepełnosprawnych muszą być natychmiast przekazywane do Jobcenter Plus , w przeciwnym razie świadczenie to może zostać wstrzymane .

Dotyczy to przede wszystkim :

– rozpoczęcia lub zakończenia pracy, edukacji, szkolenia lub stażu

– zmiany miejsca zamieszkania

– zmiana danych osobowych ( nazwiska )

– informacji dotyczącej osób zamieszkujących z beneficjentem  (na przykład partner lub dziecko)

– zmiany w zasiłkach , jakie otrzymujesz Ty lub ktokolwiek z Twojej rodziny

– zmiany dotyczące  emerytury, oszczędności, inwestycji lub nieruchomości

– zmiany w innych otrzymywanych kwotach (na przykład pożyczki studenckie lub dotacje, zasiłek chorobowy lub pieniądze otrzymane od organizacji charytatywnej)

– wszelkie zmiany  stanu zdrowia lub niepełnosprawności

– pobyt w szpitalu  lub domu opieki ( dom pomocy itp. )

– dłuższy wyjazd zagraniczny

 

Jeżeli nie ma pewności czy dana zmiana może mieć wpływ na ESA  , skontaktuje się z infolinią pod numerem telefonu 0800 169 0310

 

Jeżeli szybko nie zgłosisz zmian , lub zataisz istotne informacje , poza wstrzymaniem zasiłku możesz zostać ukarany  mandatem w kwocie 50 funtów .

 

Jak otrzymać Employment and Support Allowance ?

 

Najszybszym sposobem ubiegania się o zasiłek dla niepełnosprawnych (ESA)  jest kontakt telefoniczny pod numerem

Telefon: 0800 055 6688

Możesz również wypełnić i wydrukować formularz ESA1 i wysłać go lub dostarczyć do lokalnego biura Jobcentre Plus.

 

Wszystkie aktualne informacje możesz uzyskać na stronie rządowej ( j.angielski )

 

 

 

Photo by <a href=”http://foter.com/author/b95c68″>erix!</a> on <a href=”http://foter.com/re/9969e3″>Foter.com</a> / <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/”>CC BY</a>

 

 

Share This:

Facebook