I Ty możesz otrzymać zwrot opłat za wodę

I Ty możesz otrzymać zwrot opłat za wodę

 

Nawet 460 000 najemców mieszkań komunalnych i stowarzyszeń mieszkaniowych mogłoby odzyskać część opłat za wodę , po tym jak jedna z gmin Londynu przegrała sprawę o pobieranie nadmiernych opłat od najemców .

Wyrok przeciwko gminie Southwark ustanawia precedens prawny, który oznacza, że ​​inne councile i wspólnoty mieszkaniowe mogą zostać zmuszone do zwrotu nadpłat.

Niektóre rady już zwróciły pieniądze, podczas gdy inne kwestionują decyzję w sądzie.

Stowarzyszenie Samorząd Lokalny uważa, że ​​orzeczenie jest błędne i poinformowało również, że pomoże ono innym stowarzyszeniom i radom podczas ewentualnych rozpraw sądowych .

 

Limit opłat

 

Wielu najemców lokali komunalnych i mieszkaniowych w Anglii i Walii jest objętych umowami, w ramach których właściciel nieruchomości pobiera od nich opłaty za wodę w imieniu lokalnej spółki wodociągowej.

Właściciele zwykle otrzymują prowizję za świadczenie tej usługi od firmy wodociągowej , zachowując część pobranych opłat.

Pojawił się jednak spór czy taki rodzaj opłat jest zgodny z prawem.

Kiedy właściciele odsprzedają wodę kupioną od firm wodociągowych swoim najemcom, regulator Ofwat zastrzega, że ​​mogą pobierać tylko niewielką dodatkową opłatę.

Zgodnie z rozporządzeniem o zamówieniach na wodę z 2006 r. muszą one rabat otrzymany od firmy wodociągowej za zakup hurtowy , przekazywać  swoim najemcom w postaci obniżonych opłat za wodę.

 

W 2016 r. Sąd Najwyższy orzekł, że gmina Southwark, która działał jako przedstawiciel spółki wodociągowej w pobieraniu opłat, w rzeczywistości była odsprzedawcą wody i dlatego też naliczała za wysokie opłaty swoim najemcom.

Oznaczało to, że musiała zwrócić 21 mln. funtów  41 000 swoich najemców, średnio około 500 funtów na jednego .

Giles Peaker, prawnik zajmujący się sprawami mieszkaniowymi w Anthony Gold, wyjaśnił, że sprawa Southwark może dotyczyć wszystkich lokatorów, z którymi właściciel miał taką samą umowę z Thames Water jak Southwark.

Decyzja Sądu Najwyższego oznacza że dopóki jakakolwiek gmina lub stowarzyszenie nie zaskarży decyzji do Sądu Apelacyjnego , w podobnych sprawach będą wydawane identyczne orzeczenia jak w przypadku Southwark.

Pan Peaker wyjaśnił również, że orzeczenie Southwark może mieć również wpływ na najemców spoza obszaru Tamizy, w zależności od tego, czy ich umowy są podobnie podpisane jak ta z Southwark’s.

 

„To, czy rada jest odsprzedawcą, czy agentem, będzie musiało być sprawdzone w sądzie, ale jeśli sąd uzna, że ​​jest odsprzedawcą, będzie musiał zwrócić większość zysków, które zarobił” – powiedział.

 

Z informacje przekazanych przez Thames Water wynika , że 255,000 najemców domów komunalnych i 50 000 lokatorów spółdzielni mieszkaniowych na ich obszarze działalności , powinno otrzymać zwrot nadpłat.

 

Prawnik Ben Hawkins z firmy zajmującej się kwestią opłat za wodę, powiedział: „Wykryliśmy dowody naliczenia prowizji zarówno w strefie Thames Water, jak i poza nią, i przygotowujemy się do wszczęcia postępowania w wybranych obszarach.”

 

 

Nieprzewidziane wydatki budżetowe

 

Badania BBC Freedom of Information pokazują, że co najmniej 155 000 lokatorów komunalnych w innych miejscach w Anglii i Walii jest objętych uzgodnieniami dotyczącymi odbioru wody, a liczba lokatorów spółdzielni mieszkaniowych jest nieznana.

 

Niektóre rady, takie jak Wandsworth w Londynie i Waverley na południowym wschodzie, już zwróciły nadpłaty najemcom. Inni planują zakwestionować orzeczenie w sądzie.

 

Rada Stockport twierdzi, że nie będzie musiała dokonywać zwrotów , jedna z rad miejskich w tym samym obszarze wodnym, Rochdale Boroughwide Housing, dowiodła w sądzie że nie była odsprzedawcą wody .

Wiele samorządów wprowadziło jednak rezerwy w swoich budżetach, gdyby wyroki sądowe okazały się dla nich niekorzystne . Hammersmith i Fulham Council odłożyły 8,6 mln funtów, podczas gdy Rada Pembrokeshire ustaliła, że ​​będzie musiała zapłacić 2,2 miliona funtów, jeśli zostanie uznana za dystrybutora wody.

 

Sprawdzanie umów

LGA oświadczyła, że ​​nie może wypowiedzieć się na temat jakichkolwiek obecnych działań prawnych, ale stwierdziła, że ​​widziała porady prawne, które wskazywały, że poprzednia decyzja Sądu Najwyższego nie wiąże innych organów i że prawdopodobnie została podjęta błędnie .

Ponieważ umowa Southwark Council z Thames Water zostało uznana za bezprawną , towarzystwa mieszkaniowe w całym kraju szybko przeszły do ​​przeglądu swoich umów .

 

 

Na podstawie : BBC

Photo by Steve A Johnson on Foter.com / CC BY

Share This:

One thought on “I Ty możesz otrzymać zwrot opłat za wodę

Comments are closed.

Facebook