Regulamin

 Regulamin serwisu

 

 

Zasady ogólne

 

 1.  Niniejszy regulamin  określa zasady korzystania z serwisu http://www.fakt.co.uk/ogloszenia , zwanego dalej Serwis.
 2. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników serwisu, nie pobiera żadnych opłat, prowizji w przypadku znalezienia kontrahenta. Serwis działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Serwis nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Serwis nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.
 3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.
 4. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania serwisu.
 5. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
 6. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.

 

Rejestracja

 

 1. Użytkownikiem serwisu może być pełnoletnia osoba fizyczna, czyli osoba, która ma ukończone 18 lat.
 2. Rejestracja użytkownika dokonywana jest po poprawnym wypełnieniu  formularza rejestracyjnego oraz po potwierdzenieu adresu e-mail.
 3. Akceptując swoje dane w procesie rejestracji przyszły użytkownik potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz stwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
 4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje dane kontaktowe niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 5. Zabrania się korzystania z kont innych użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.
 6. Użytkownik zgadza się na przesyłanie maili reklamowych na podany przy rejestracji adres mailowy .

 

 

Warunki zamieszczania ogłoszeń

Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń

 

 1. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez  międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 2. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń:

- które łamią regulamin serwisu,

- w tej samej formie wielokrotnie,

- sprzecznych z charakterem serwisu,

- w niewłaściwych kategoriach.

 

Usunięcie ogłoszenia

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia,  które łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu,
 2. Opłaty za ogłoszenia płatne, które zostaną usunięte ze względów regulaminowych nie podlegają zwrotowi.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia, które zostanie umieszczone w niewłaściwej kategorii.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do nie poinformowania użytkownika o wykonaniu powyższych czynności.

 

Usunięcie konta użytkownika

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika:

- który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu,

- którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla serwisu,

- który nie zaloguje się w ogóle na swoje konto w ciągu 180 dni, licząc od daty rejestracji.

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do nie poinformowania użytkownika o wykonaniu powyższych czynności.

 

 

 

 1. Ogłoszenie wyróżnione extra

 

Ogłoszenia publikowane są w kolejności nadania, ostatnio nadane jest widoczne na początku listy kategorii ogłoszeń wypromowanych .Każdy użytkownik, który chce,  aby jego ogłoszenie było bardziej widoczne, powinien skorzystać z tej oferty. Czas emisji  Ogłoszeń Premium jest podawany przy wprowadzaniu ogłoszenia .

Opłaty za ogloszenia wyroznione dokonuje się poprzez system płatności paypal ,ogłoszenia premium ukażą sie automatycznie po zatwierdzeniu wpłaty .

 

2.Ogłoszenia Premium

 

Ogłoszenia Premium publikowane są w kolejności nadania, ostatnio nadane jest widoczne na początku listy kategorii ogłoszeń Premium  oznaczonych  specjalnym kolorem .  Czas emisji  Ogłoszeń premium uzależniony jest od kwoty wpłaty poprzez system płatnosci paypal  . Ogloszenia wyroznione ukaza sie automatycznie po zatwierdzeniu wplaty .  

 

3.Ogloszenia standardowe

 

Ogłoszenia standardowe publikowane nieodpłatnie, znajdują się na bialym  tle. Korzystając z naszej oferty użytkownik może wyróżnić swoje ogłoszenie używając koloru. Zamieszczając lub edytując ogłoszenie system poinformuje, jaki jest aktualny koszt usługi wyróżnienia kolorem. Opłaty za ogłoszenia premium dokonuje się poprzez system płatności paypal .Wszystkie ogłoszenia standardowe publikowane są nieodpłatnie .

 

 

Kontakt : reklama@fakt.co.uk