Paszport brytyjski dla dziecka

Darmowe Konta dla Firm

Paszport brytyjski dla dziecka

 

Paszport brytyjski dla dziecka . Które dzieci automatycznie uzyskują obywatelstwo ?

Dziecko urodzone w UK otrzymuje automatycznie obywatelstwo brytyjskie , jeżeli  jedno z rodziców posiada już obywatelstwo tego kraju lub status stałego rezydenta .

W przypadku takich dzieci wystarczy złożyć aplikację paszportową  i załączyć do niej :

– opłatę za wydanie paszportu

– akt urodzenia dziecka oraz fotografię dziecka

– dowód osobisty lub paszport rodzica

– P60 za ostatnie 6 lat lub jakieś dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub studia

 

Co jeżeli w momencie urodzenia dziecka przebywaliśmy krócej niż 5 lat ?

 

Po ukończeniu przez dziecko 10-go roku życia , można składać aplikację o obywatelstwo na druku T pod warunkiem że :

– dziecko urodziło się po 1 stycznie 1983 roku

– Przebywało nieprzerwanie do ukończenia 10 roku życia na terenie UK  ( może przebywać poza UK max. 90 dni w roku )

– co by to nie znaczyło , być osobą o ,,dobrym charakterze” , co znaczy cieszyć się dobrą opinią i nie mieć żadnych zatargów z prawem .

 

Dzieci urodzone  w Polsce

 

Jest to najtrudniejsza z sytuacji . W przypadku takich dzieci składa się podanie o obywatelstwo dla rodziny ( w przypadku dzieci  poniżej 18 roku życia ) , ale w tym przypadku warunki obywatelstwa muszą spełniać rodzice .

W przypadku dzieci pełnoletnich , składają one aplikacje oddzielnie .

Niestety dzieci urodzone w Polsce znajdują się w dużo gorszej sytuacji niż te urodzone na miejscu w UK , gdyż nie przysługuje im obywatelstwo ,, z automatu” ,  i często spotykamy się z decyzjami odmownymi .

 

Dziecko urodzone w UK jakie ma obywatelstwo  ?

 

Jeżeli przebywacie w UK ponad 5 lat ( i może to udowodnić ) , dziecko automatycznie nabywa prawa do brytyjskiego obywatelstwo . Ale to Państwo dokonują wyboru które Państwo będzie jego ojczyzną.

Pamiętaj też że posiadanie podwójnego obywatelstwa (  podwójnej narodowości) jest dozwolone w Wielkiej Brytanii, podobnie jak i w Polsce.

Wniosek o brytyjski paszport dla dziecka urodzonego w uk , można przesyłać na druku dostępnym w urzędzie pocztowym ( trzeba dołączyć też wymagane dokumenty i zdjęcia ) .

Paszport brytyjski dla dziecka

Share This:

Facebook