Poród w UK – co to jest plan porodu?

Darmowe Konta dla Firm

Przygotowania do porodu w Anglii

Standardy opieki nad ciężarną i noworodkiem różnią się w zależności od kraju, w którym przyszła mama zdecydowała się wydać dziecko na świat. W Wielkiej Brytanii opiekę nad kobietą i rozwijającym się płodem sprawuje położna, a poród w Anglii przebiega zgodnie z opracowanym wcześniej planem porodu.

Kobieta, która wie, że spodziewa się dziecka, powinna zgłosić ten fakt w przychodni odpowiedniej dla jej miejsca zamieszkania. Tam zostanie jej przydzielona położna oraz ustalony termin pierwszej wizyty położniczej, zwykle między 10 a 12 tygodniem ciąży. Wówczas położna zbiera szczegółowy wywiad (pytania dotyczą m.in. ogólnego stanu zdrowia, przyjmowanych leków, wcześniejszych ciąż), pobiera krew do badań laboratoryjnych, dokonuje pomiarów masy ciała, obwodu brzucha i ciśnienia tętniczego krwi, a także wystawia skierowanie na badanie ultrasonograficzne. Wizyty kontrolne odbywają się raz w miesiącu, w ostatnim trymestrze natomiast co 2 tygodnie. W Anglii opiekę nad ciężarną przez cały okres ciąży sprawuje położna. Wyjątek stanowi ciąża zagrożona lub zły stan zdrowia przyszłej matki.

Każda ciężarna ma możliwość korzystania z zajęć w szkole rodzenia. Składają się one z wykładów prowadzonych przez położne oraz ćwiczeń, na których uczy się prawidłowego oddechu, relaksacji i pielęgnacji dziecka. Kobiecie w czasie ciąży nie przysługuje zwolnienie lekarskie z pracy.

Co to jest plan porodu?

Plan porodu jest dokumentem, który uzupełnia kobieta ciężarna wraz z położną w III trymestrze ciąży. Powinny znaleźć się w nim wszystkie życzenia, prośby i uwagi dotyczące przebiegu porodu oraz opieki nad noworodkiem. Plan porodu w Anglii jest w pełni respektowany przez zespół medyczny pod warunkiem, że nie wystąpią żadne komplikacje, które będą wymagały podjęcia pewnych czynności medycznych. W dokumencie znajdują się informacje dotyczące:

  • preferowanej pozycji ciała podczas porodu,
  • rodzaju znieczulenia,
  • stosunku do wykonania cięcia cesarskiego, nacięcia krocza lub wywołania porodu,
  • osób bliskich, które mogą uczestniczyć w porodzie,
  • chęci pobrania krwi pępowinowej,
  • chęci karmienia piersią i skorzystania w tym zakresie z pomocy doradcy laktacyjnego,
  • chęci utrzymania z dzieckiem kontaktu „skóra do skóry” po porodzie,
  • przebywania noworodka na sali z mamą po porodzie.

Share This:

Facebook